ฝึกงาน

Objectives

จุดประสงค์

ด้วยทาง PEG Farm มีความประสงค์อย่างให้โอกาสแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและความรู้ในการอยู่รอดแบบพึงพาอาศัยกิจกรรมของมนุษย์และเรื่องราวต่างๆในฟาร์ม และการอยู่ร่วมกันกับสังคมชนบทแบบสันติ เกือกูลพึ่งพาอาศัย และวัฒนธรรมของคนไทยในภาคเหนือ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและใช้ชีวิตจริงในการฝึกฝนและเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้ได้รับความรู้และทักษะอย่างมีประสิทธิ์ภาพอย่างมาก

Why PEG Farm?

ต้อง PEG Farm

ด้วยความพร้อมทางสถานที่พักและกิจกรรมที่เกิดขึ้นน PEG Farm ทำให้สิ่งแวดล้อมที่นี่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้และฝึกฝนกับผู้เข้าร่วมอย่างมาก

Camp Gallery

ภาพกิจกรรม

Conditions

เงื่อนไขและค่าบริการ

อายุ

มากกว่า 16 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าร่วม

4 คนขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

คนละ XX บ รวมทุกอย่างแล้ว
Ask & Book

ด้วยความยินดี

หากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม PEG Farm ยินดีให้ข้อมูลและรายละเอียด โดยติดต่อเข้ามาตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ หรือกดปุ่มโทรหาเราได้เลยทันที

มือถือ: 0891550283
อีเมล: [email protected]
Facebook: pegfarmthailand