Uncategorized

เรื่องของตับและหน้าที่

เรื่องของตับและหน้าที่

เรื่องของตับ จากรูปกายภาพแล้วจะเห็นว่าตับจะเป็นเหมือนประตูหลักที่ทุกๆสารอาหาร สารเคมี สารพิษ ที่เกิดจากการที่เรากินเข้าไปแล้ว ลำไส้เล็กได้ดูดซึมขึ้นมา สารอาหาร สารเคมี สารพิษ เหล่านี้จะต้องผ่านตับก่อนที่จะส่งผ่านเลือดเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆอีกที ดังนั้นตับจึงเหมือนนายประตู ที่คอยเฝ้าและจัดการ สารอาหารและสารเคมีต่างๆ โดยมีวิธีจัดการต่างๆกันคือ (เพื่อให้ง่ายในการสื่อสารผมจะพูดเฉพาะประเด็นใหญ่ๆ) 1. ปล่อยผ่านสารอาหารต่างๆเข้าไปในเลือด 2. กรองหยิบสารพิษออกจากเลือดที่ลำเรียงมาจากลำไส้เล็ก (จากการกิน) การกรองออกมีผลกระทบทั้งแบบเซลล์ตับจะตายเอง หรือ กรองออกไปทิ้งในน้ำดีและขับออกอีกรอบ 3. เปลี่ยนโครงสร้างของสารอาหารก่อนปล่อยเข้าไปในเลือดอีกรอบ เช่นเปลี่ยน fructose –> glucose และอื่นๆเป็นต้น 4. สร้าง cholesterol รวมถึง LDL , HDL, เพื่อลำเรียง ไขมัน และวิตามินเข้าสู่ร่างกาย เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตับ ตับเป็นอวัยชิ้นเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย และรู้หรือไม่ว่าเราสามารถให้ตับพักผ่อนได้โดยการหยุดเอาอาหารไปวางไว้ที่ลำไส้เล็ก (หยุดกิน)…

Read more