Warburg effect ความรู้เรื่องกินอาหารจาก แป้งหรือน้ำตาลเป็นหลัก

อยากชวนเพื่อนทำความรู้จักกับคำว่า Warburg effect ซึ่ง Mr. Warburg นี้ค้นพบว่าเซลล์มะเร็งนั้นกินอาหารจาก แป้งหรือน้ำตาลเป็นหลัก และกินมากกว่าเซลล์ปกติ ซึ่งได้รับรางวัล the Nobel Prize in Physiology or Medicine ในปี คศ. 1931ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีสันดาบพลังงานของเซลล์มะเร็งนั้นจะทำผ่านกระบวนการของ glycolysis ซึ่งในน้ำตาล 1 หน่วยเท่ากัน cell มะเร็งจะได้พลังงานแค่ 2 ATP และเป็นการสันดาปนอก mitochondria ซึ่งจะไม่ใช้ออกซิเจน —แต่ต่างกับ cell ธรรมดาที่จะใช้ออกซิเจนและได้พลังงานถึง 36 ATP นั้นแสดงให้เห็นว่าทำไมเซลล์มะเร็งต้องใช้น้ำตาลเยอะถึงจะอยู่รอด—ซึ่ง link ข้างล่างนี้ผู้วิจัยได้พูดถึงเครื่อง Mass Spectrometry ซึ่งสมัยที่ Mr. Warburg อยู่นั่นยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบปัจจุบันที่สามารถลงรายละเอียดในการศึกษาได้ลึกขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุยันก็ยังยืนยันสิ่งที่ Mr.Warburg ศึกษามานั้นยังคงถูกต้อง นั้นเอง—ดังนั้นถ้าเรากินน้ำตาลไม่ได้เยอะมากๆ โอกาสที่เซลล์มะเร็งจะเติบโตก็ยากด้วยเช่นกัน—ถ้าใครยังชอบกินน้ำตาลนั้นก็ให้รู้ด้วยว่าเซลล์มะเร็งชอบน้ำตาลมากมาย อ้างอิงStarving cancer away | Sophia Lunt | TEDxMSU

https://youtu.be/f6rSuJ2YheQ

Leave a comment