ไข่ไก่แหล่งโปรตีนที่ดีที่สุด

ไข่ทำไมถึงเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุด เพราะในไข่ไก่มี essential amino acid ครบทุกตัว –สำหรับสายกินผักนั้น นอกจากไข่แล้วในถั่วเหลือก็มี 8 ตัวจาก essential amino acid ทั้งหมด 9 ตัว และอีกหนึ่งตัวที่ขาดก็หาได้จาก งาดำ แต่ก็จำเป็นต้องศึกษาเรื่องปริมาณของถั่วเหลือและงาดำด้วยว่ามีอัตราส่วนของโปรตีนเท่าไหรและอย่างไร —การโปรตีนจากอาหารอย่างไรให้ได้คุณภาพ คำว่าคุณภาพนั้นต้องครอบคุมทั้งชนิดและปริมาณ หน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนจะเรียกว่า amino acid ซึ่งจะมีทั้งหมด 20 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่มที่เรียกว่า1. essential (ไม่สามารถสร้างเองได้ต้องกินเท่านั้น)2. Conditionally essential (สร้างเองได้เมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะแข็งแรง)3. Non-essential ร่างกายสามารถสร้างเองได้จากโปรตีนตัวอื่นๆที่กินเข้าไป—เมื่อร่างกายจะต้องนำโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วนอกจากปริมาณที่จะต้องมีเพียงพอ ชนิดของ Amino acid ก็มีความจำเป็นมากดังนั้นการเลือกอาหารกิน ด้วยความเข้าใจนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้เรื่อง amino acid ชนิดต่างๆในอาหารด้วยนั้นเอง —บทความนี้สำหรับสายสุขภาพที่ไม่อยากกินอาหารเสริม คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่อยากกินอาหารเสริมหรือสารสกัดแต่อยากจะกินอาหารให้ครบถ้วนจากธรรมชาติ—ref:

https://amit1b.wordpress.com/the-molecules-of-life/about/amino-acids/

https://en.wikipedia.org/wiki/Essential_amino_acid

Leave a comment