เรื่องของไต และหน้าที่

ไต หน้าที่และการทำงาน โดยปกติแล้วพอเราเข้าใจว่าลำไส้เล็กนั้นแทบจะโยนทุกอย่างที่เรากินเข้ามาในเลือดและตับก็คัดกรองอีกรอบ ดังนั้นในเลือดเราจึงมีขอเยอะแยะมากมาย รวมถึงน้ำที่เราดื่ม และ ของเสียจากร่างกายที่จะทิ้งลงมาไว้ในเลือด

ไตเพื่อรักษาสมดุลให้เลือด เหลือเป็นเหลือด ไว้ตลอดไม่มีของเสียเยอะไป ไม่มีน้ำในเลือดเยอะไป ไตจึงเป็นตัวกรองเอาของเสียที่อยู่ในเลือด รวมถึงปริมาณของน้ำที่เยอะเกินไปออกจากร่างกายเพื่อรักษาสมดุลของเลือดเรานั้นเอง

ปกติแล้วร่างกายของคนเราจะมีเลือดประมาณ 8 ลิตร และใน 24 ชม. นี้เลือดเรา 8 ลิตรจะวิ่งผ่านไตประมาณ 20-25 รอบ คือกรอง ไตจะกรองประมาณ 180 ลิตร นั้นเอง —ถ้าเราโยนของใส่เลือดให้สกปรกมากเท่าไหร ไตก็ต้องกรองออกมากเท่านั้นเพื่อให้เหลือแต่เลือดที่ควรจะเป็น

แต่ถ้าเราใส่สารอาหารลงมาให้เลือดอย่างเพียงพอไม่มากไป พอสารอาหารวิ่งตามเลือดไปถึง cell ต่างๆ ก็จะดึงเก็บออกไป นั้นก็คือการลดภาระของไตให้ไตทำงานน้อยลง

ไตเองนอกจากการกรองของเสียออกเป็นหลักแล้ว ยังเป็นตัวควบคุมการปล่อย Hormone บางตัวให้ร่างกายทำงานเช่น Renin เพื่อควบคุมเรื่องความดัน และ erythropoietin เพื่อเร่งการสร้างเมล็ดเลือดแดง (คล้ายๆกับไตจะรับรู้ได้ว่าตอนนี้ เม็ดเลือดแดงน้อยลงและต้องสร้างเพิ่มก็จะสั่งให้ปล่อย erythropoietin ออกมา ) ผมเดาว่าไตรู้ได้เนื่องจากเลือดทั้งร่างกายต้องมาผ่านไต ทำให้ไตสามารถรับรู้ว่าควรจะทำอะไรเพื่อปรับสมดุลกับเลือดเพิ่ม

การที่เรากินสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการ(แต่ปากต้องการ) หรือสูดดมก๊าซต่างๆเข้าไป หรือฉีดของเข้าไปในเลือด ทั้งหมดนี้จะเป็นการเพิ่มงานให้กับไต ดังนั้นการพักไต น่าจะเป็นการที่เราต้องเลือกกินของที่ร่างกายต้องการแทน ของที่ปากต้องการ และอาจจะต้องมีช่วงพักที่ไม่กินบ้างเล็กน้อย


https://www.youtube.com/watch?v=FN3MFhYPWWo

Leave a comment