Home

What’s PEG farm Thailand?

พื้นที่รียนรู้ที่มากกว่าคำว่าฟาร์ม

P: People
E: Environment
G: Growth

PEG ฟาร์ม เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่รวมกิจกรรม พื้นที่สิ่งแวดล้อมและบุคคลากรเข้าร่วมกัน โดยใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองร่วมกับธรรมชาติ(ไม่แปลกแยกจากธรรมชาติ) ทักษะความเป็นผู้นำด้วยกิจกรรมที่ท้าทาย ทักษะการสื่อสารผ่านกิจกรรมอันเหนื่อยล้า รวมถึงการพึ่งพาธรรมชาติผ่านระบบเศรษฐศาสตร์ในการหารายได้เลี้ยงชีพ

การเชื่อมต่อตัวเอง-บุคคล-ธรรมชาติ ต้องการกระบวนการการเรียนรู้และฝึกฝน เราต้องเชื่อมต่อกับสังคมผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเช่นกัน แต่กับสังคมที่เต็มไปด้วยบุคคลมากมาย การพัฒนาจึงจำเป็นต้องมีทั้งเรื่องทักษะ Soft skill และ Hard skill ไปคู่กัน เพราะบุคคลมีความคิดความรู้สึกที่ซับซ้อน เพื่อการฝึกฝนโดยใช้เวลาที่ไม่เยอะมาก การจะเชื่อมต่อกับบุคคลที่อยู่ในสังคมแบบสันติ  สามารถฝึกฝนผ่านผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต,ทำธุรกิจ, และติดต่อผู้คนมากมายมาแบ่งปันและร่วมกันพัฒนาได้ ด้วยวิธีนี้จะทำให้การเรียนรู้ใช้เวลาไม่มาก และได้ประโยชน์มาก

PEG ฟาร์มจึงเป็นพื้นที่การแบ่งปันองค์ความรู้ที่แสนวิเศษนี้ด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่คุณจะหาไม่ได้จากที่ไหนๆ แน่นอน

Soft skill Knowledge for The Young

แคมป์นักเรียนที่สอนด้วยผู้มีประสบการณ์

ไม่เน้นสอน ให้เด็กเรียนรู้กันเอง… เพราะเราเชื่อว่าการสอนไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนรู้ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

PEG Farm ออกแบบกิจกรรมในแคมป์ เพื่อให้เด็กๆ ได้มาอยู่และเรียนรู้ไปด้วยกันผ่านกระบวนการ Facilitator ที่จะใช้เครื่องมือหลากหลายในการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับน้องๆ เช่น การใช้ Voice Dialogue ในการชวนน้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านเสียงภายในของตัวเองผ่านการตั้งคำถามที่เหมาะสม, การฝึกการทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบสันติ (Nonviolent communication) เช่นมีงานวิจัยรองรับว่าถ้าใช้รูปประโยค 'ฉัน' I statement (felling , Need, Request) แทน ประโยค 'คุณ' You statement (you are) เพื่อทำให้เป้าหมายของกลุ่มประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆ ภายในทีม

โดยภาพรวม ทักษะที่น้องๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝน คือ Communication, Critical Thinking, Leadership, Positive Attitude, Teamwork ผ่านการปฏิบัติและถอดบทเรียนด้วย Voice dialogue

Our Services

บริการของเรา

ทัศนศึกษา

กิจกรรมมาเช้าเย็นกลับ เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเอง ตั้งแต่ทำสบู่ น้ำยาล้างจาน ทำปุ๋ยหมัก เครื่องกรองน้ำแบบธรรมชาติ สร้างเตาอบพิซ่าด้วยดิน ทำอาหาร(พิซ่า ขนมปัง)ด้วยเตาอบดิน การติดไฟในการทำอาหารในธรรมชาติ การขุดดินเตรียมหลุมในการปลูกต้นไม้ และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบสันติและดูแลธรรมชาติ

แคมป์ปิดเทอม

6 วัน 5 คืนกับการใช้เวลาว่างของน้องๆในช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์ มาพัฒนาทักษะด้าน soft skill (ทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกันสังคม) ผ่านกิจกรรมที่ร่วมกับธรรมชาติในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร(Nonviolent communication) และการเรียนรู้จากเสียภายใน(Voice Dialogue) ผ่านประสบการณ์จริงบนสังคมจำลอง ในการเรียนรู้การทำงานแบบลดความขัดแย้ง และสามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เพื่อใช้ความรู้นี้ออกไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์และโอกาสในอนาคตต่อชีวิตของน้องๆทุกคน

กิจกรรมเอาท์ติ้ง ทีมบิวดิ้งบริษัท

3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน 1 คืน ใช้เวลาพักผ่อนของบริษัทอย่างคุ้มค่า พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เรียนรู้และรู้จักเพื่อนร่วมงานในแง่มุมต่างๆ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านกิจกรรมถ้ำกลางธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติช่วยดึงศักยภาพของบุคคลากร โดยมีเป้าหมาย
1. ทำความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายให้ตรงกัน
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล
3. ลดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
4. ร่วมกันหาหนทางสู่การแก้ปัญหา

Fun and Learn

ตัวอย่างกิจกรรม

Pizza from the Clay
ผลงานแสนอร่อย

ได้ทดลองประปฏิบัติการทำพิซ่าโดยใช้เตาดินที่เป็นวัสดุธรรมชาติ เข้าใจกระบวนการการนวดแป้ง การทำงานของยีส การติดและจุดไฟ น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ใกล้ตัวบางชนิดสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆในการได้มา และก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ผลลัพท์ที่ไม่ต่างกับที่เราต้องซื้อกันเลย

Together Today
หนักเบาเราสู้

น้องๆจะได้ลงมือร่วมกันทำงานใหญ่แบบเป็นทีม ซึ่งด้วยตัวงานที่หนักและเหนื่อยแล้วมักจะสร้างปัญหาในการทำงานแบบเป็นทีมขึ้น น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหา ทั้งการสื่อสารผ่านการพูดคุยการขอร้องอย่างสันติ และการบริหารรับฟังความเห็นของทีมงาน ได้ฝึกความไว้ใจในงานที่มอบหมายกับทีมงาน และผลลัทพ์ของการสร้างแพนั้นที่น้องๆจะมีประสบการณ์แบบไม่มีวันลืม

Night Trail
เผชิญชนะความกลัว

เรียนรู้ความเชื่อใจของกลุ่มที่จะดูแลกันและกัน เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆกายเราในความมึด เรียนรู้ที่จะดูแลเพื่อนๆให้กำลังใจเพื่อนที่ขาด และข้ามผ่านประสบการณ์ความกลัว เรียนรู้ที่จะอยู่และดูความกลัวที่เกิดขึ้นแลจางไป ผ่านกระบวนการการเผชิญร่วมกับคนที่กลัวและไม่กลัว นั้นจะทำให้การเผชิญความกลัวนั้นมีประสิทธิภาพในการข้ามผ่านนั้นเอง

Color of Life
สีสันแห่งธรรมชาติ

เรียนรู้ความเข้าใจในการหาสีสันจากธรรมชาติ เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ได้ ฝึกสังเกตุและทดลองผ่านการกระทำปฏิบัติ

Experienced Mentor

โปรไฟล์ผู้นำแคมป์

Owner & Camp Leader

เกรียงไกร นิตรานนท์ (พี่หมู)

ด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกชาย และพร้อมกันนั้นแบ่งปันกิจกรรม ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเด็กๆรุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้าน soft skill และ hard skill ไปพร้อมกัน และยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้(บ้าน)ในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย

  • 3 ปีกับการทำงานในบริษัท IBM Thailand
  • 14 ปีกับการทำงานด้าน computer engineer
  • 11 ปีกับการเป็นเจ้าของบริษัทเอ็มไอทีเอสจำกัด ที่ทำงานด้าน IT Enterprise solution กับองค์กรชั้นนำเอกชนและรัฐบาล
  • Youtuber ในช่อง Moo Bie
Special Events

กิจกรรมพิเศษ

Don't Miss Our Events

สมัครรับข่าวสารกิจกรรม

ติดต่อเราได้ที่

Contact Us

15 หมู่ 12 ตำบลบ้านแลงอ.เมือง จ.ลำปาง 52000